صفحه‌ی مخصوص دانشجویان

ST
دانشجویان محترم تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، که با من کلاس دارند،
امتیازبندی تمامی دروس بشرح ذیل می باشد:
  • 8 نمره ، فعالیت کلاسی از ابتدا تا انتهای ترم تحصیلی
  • 5 نمره ، میانترم
  • 7 نمره ، پایان ترم

به زیربخشهای سایت دقت کنید تا به مطلب موردنظر خود برسید، برای سرعت عمل بیشتر می توانید از بخش جستجو در بالای سایت سمت راست و یا گزینه‌های "نقشه‌ی سایت" و Sitemap استفاده نمائید.

اگر عضویت گروه های مجازی را داشته باشید، از اخبار و فایل های درسی سریعتر مطلع خواهید شد و با این روش گروه علمی قویتری را نیز تشکیل خواهید داد:

https://groups.yahoo.com/neo/groups/abdollahistudents/info

متکی شدن دانشجو به جزوه

posted Dec 22, 2015, 9:45 PM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 22, 2015, 9:51 PM ]

دانشجویان محترم؛
بایستی دقت داشته باشند و بدانند که محیط دانشگاهی یک محیط پژوهشی و تحقیقاتی است، لذا صرفاً و فقط در دروس و یادگیری دروس خود، متکی به جزوات نباشند، چرا که تنها و فقط با حضور در کلاس و درک مطالب و همچنین نٌت برداری کلاسی (ضبط صدای استاد و یادداشت برداری در برگه های مخصوص) می توانید در فهم دروس موفق باشید.

ارسال الکترونیکی پروژه ها و تکالیف درسی دانشجویان

posted Mar 14, 2015, 1:31 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:57 AM ]

دانشجوی محترم، دقت نمایید که:
ارسال پروژه و تکلیف درسی، تنها در زمانهای اعلام شده، انجام پذیرد و از بهانه‌تراشی‌های بی‌مورد درخصوص عدم ارسال آنها، خودداری نمایید، که در نه در شأن شماست و نه در وقت و برنامه‌ی بنده می‌گنجد، ضمن اینکه نمره‌ی مربوط به آن پروژه و تکلیف را نیز از دست نخواهید داد.

عدم حضور و نداشتن فعالیت کلاسی دانشجو

posted Mar 4, 2015, 9:06 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Mar 4, 2015, 9:06 AM ]

هشداری جدی به شما دانشجوی گرامی

دانشجویان محترم دقت داشته باشند که؛ عدم حضور به موقع و عدم وجود فعالیت مناسب کلاسی ایشان، منجر به کسر نمره‌ی کل دانشجو خواهد شد

بنابراین، در شرکت نمودن پررنگ کلاس درسی خود کوشا باشید تا در انتهای ترم با اٌفت نمرات و اٌفت تحصیلی مواجه نشوید

بهترین روش پرسش

posted Mar 2, 2015, 1:34 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:56 AM ]

دانشجوی گرامی

جهت دریافت پاسخ سئوالات درسی و تحصیلی خود، بهتر است که سئوالاتتان را از طریق ارسال پیام به صندوق پست الکترونیک مطرح نمایید.
از ارتباط تلفنی و یا پیامک بپرهیزید، چرا که زمان مناسب برای پاسخگویی به این روش را ندارم.

حضور کلاسی و نمرات

posted Mar 2, 2015, 12:21 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 3:01 AM ]

  • دانشجویان محترم با حضور فعال خود بطور منظم در کلاسها می توانند 8 نمره فعالیت کلاسی را کسب نمایند
  • نمرات هر مرحله به مراحل دیگر هیچگونه ارتباطی ندارد، یعنی نمرات فعالیت کلاسی، میانترم، پایان ترم، همگی جداگانه محاسبه و ثبت می گردد
  • بهانه تراشی جهت عدم حضور فعال، مسلماً به ضرر تحصیلی دانشجو خواهد بود
  • هر گونه مشکل در مطالب کلاسی و درسی را فقط در زمان آزاد کلاسی و یا از طریق ارسال پیام به صندوق پست الکترونیکی رفع نمایید
  • مطالب و فایلهای سایت را همیشه چک کنید تا مشکل درسی و کلاسی برای شما پیش نیاید
  • دقت در مراجعات کلاسی و انجام پروژه ها و تکالیف درسی، به شما کمک شایانی خواهد کرد

تاریخ امتحانات واحدهای دروس عملی ترم تحصیلی شما

posted Jan 26, 2015, 10:58 PM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:59 AM ]


زمان امتحان پایانی، هفته‌ی ماقبل بازه زمانی شروع امتحانات رسمی تئوری پایانترم

زمان امتحان میانترم، 2هفته قبل از امتحان پایانی فوق

1-6 of 6