بهترین روش پرسش

posted Mar 2, 2015, 1:34 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:56 AM ]
دانشجوی گرامی

جهت دریافت پاسخ سئوالات درسی و تحصیلی خود، بهتر است که سئوالاتتان را از طریق ارسال پیام به صندوق پست الکترونیک مطرح نمایید.
از ارتباط تلفنی و یا پیامک بپرهیزید، چرا که زمان مناسب برای پاسخگویی به این روش را ندارم.