فایل‌های کمک درسی

rational rose — لینک دانلود نرم افزار

ubuntu — لینک دانلود

vmware — لینک دانلود نرم افزار

VMware book — لینک دانلود کتاب آموزشی

آموزش تصویری نصب ویندوز 7 — لینک دانلود

ویدئو آموزشی — CC series

کتاب آموزشی اوبونتو — لینک دانلود

کتاب الکترونیک — CS series

کتاب الکترونیک — CC series

کتاب الکترونیک — CS series

کتاب الکترونیک شبکه — لینک دانلود

کتاب الکترونیک شبکه — لینک دانلود

کتاب الکترونیک شبکه — لینک دانلود

کتاب الکترونیک شبکه — لینک دانلود

کتاب الکترونیک ویندوز 7 — لینک دانلود

کتاب مهندسی اینترنت — لینک دانلود